Poľnohospodárske družstvo Dúbrava v Kobylách v likvidácii